Intelligent Memory

Intelligent Memory to wspólne przedsięwzięcie ekspertów branżowych i firm o jednym wspólnym sposobie myślenia: „Tworzenie innowacyjnych i lepszych produktów DRAM i Flash, które spełniają przyszłe wymagania branży, dzięki najwyższym możliwościom, jakości i długowieczności”. Firma oferuje zestaw produktów pamięci wykraczających poza standardy, podwajając pojemność pamięci, zwiększając zakresy temperatur, oferując wyższą niezawodność i przedłużając długoterminową dostępność.