Karty Rozszerzeń

Karty rozszerzeń firmy Linkreal, specjalizującej się w produkcji płyt drukowanych, używanych między innymi w komputerowych pamięciach masowych i rozwiązaniach interfejsów I/O, znajdą zastosowanie w serwerach, urządzeniach przechowujących dane czy automatyki przemysłowej.