Akwizycja i przetwarzanie danych

Abaco Systems oferuje przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym do celów detekcji i śledzenia wielu celów, fuzji obrazów, przetwarzania informacji graficznych i ich wizualizacji w aplikacjach przemysłowych i specjalistycznych. Do celów akwizycji i przetwarzania danych sensorycznych Abaco oferuje bardzo szerokie spektrum produktów jak analogowe płyty do kompresji obrazu, SDR, SIGINT, do aplikacji radarowych, czy przetwarzania obrazów medycznych.