Siedziba Główna / Adres do korespondencji

CSI S.A

ul. Sosnowiecka 89,

31-345 Kraków, woj. małopolskie

 

Skontaktuj się z naszymi działami handlowymi z ofertą dla "przemysłu"

Kontakt do pozostałych działów CSI

Dane rejestrowe Spółki

CSI Spółka Akcyjna

ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

NIP: 677-237-15-15

REGON: 122668976

CSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763119.

Wysokość kapitału zakładowego 249.667,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 249.667,00 zł.

numer BDO: 000003766