Siedziba Główna / Adres do korespondencji

CSI S.A

ul. Sosnowiecka 89,

31-345 Kraków, woj. małopolskie

 

Szybki kontakt

tel: +12 390 61 80

tel: +12 638 37 50

e-mail: [email protected]

Pn – Pt: 8:00 – 16:00

Skontaktuj się z naszymi działami handlowymi z ofertą dla "przemysłu"

Krzysztof Świat

Kierownik Działu Sprzedaży

Telefon: 12 323 62 25

Telefon komórkowy: 502 899 046

E-mail [email protected]

Grzegorz Kowalczyk

Senior Key Account Manager

Telefon: 12 323 62 21

Telefon komórkowy: 502 898 801

E-mail [email protected]

Marcin Obarzanek

Senior Account Manager

Telefon: 12 323 62 26

Telefon komórkowy: 502 899 002

E-mail [email protected]

Andrzej Jamrozik

Account Manager

Telefon: 12 323 62 22

Telefon komórkowy: 502 899 048

E-mail [email protected]

Justyna Undas

Asystentka ds. Sprzedaży

Wiktor Kozioł

Product Manager

Telefon: 12 323 62 17

Telefon komórkowy: 502 898 737

E-mail [email protected]

Tomasz Wroński

Key Account Manager

Telefon: 12 323 62 18

Telefon komórkowy: 502 898 875

E-mail [email protected]

Joanna Dudek

Asystentka ds. Sprzedaży

Damian Głuszczyk

Mistrz Magazynu

Telefon: 12 323 62 32

Telefon komórkowy: 511 478 695

E-mail [email protected]

Kamil Ćwiertnia

Product Manager

Telefon: 12 323 62 13

Telefon komórkowy: 502 898 803

E-mail [email protected]

Łukasz Zachara

Specjalista ds. Sprzedaży

Telefon: 12 323 62 14

Telefon komórkowy: 502 898 804

E-mail [email protected]

Andrzej Zasucha

Dyrektor ds. Sprzedaży / Wiceprezes

Telefon: 22 321 64 53

Telefon komórkowy: 601 462 467

E-mail [email protected]

Kontakt do pozostałych działów CSI

Bogdan Marzec

Prezes Zarządu

Witold Pieniążek

Zastępca Kierownika ds. technicznych

Telefon komórkowy: 502 898 745

E-mail [email protected]

Paweł Zembaty

Integrator Systemów Komputerowych- Specjalista R&D

Telefon: 12 390 61 87

Telefon komórkowy: 511478704

E-mail [email protected]

Karol Marcinkowski

Integrator przemysłowych systemów komputerowych

Telefon: 12 390 61 88

Telefon komórkowy: 532 081 568

E-mail [email protected]

Kamil Chemicz

Integrator przemysłowych systemów komputerowych

Telefon: 12 390 61 87

Telefon komórkowy: 502898931

E-mail [email protected]

Łukasz Ostachowski

Specjalista ds. integracji komputerowych

Konrad Lewicki

Specjalista ds. serwisu i administrator systemu RMA

Telefon: 12 390 61 85

Telefon komórkowy: 511 478 709

E-mail [email protected]

Łukasz Wróbel

Integrator przemysłowych systemów komputerowych

Mirosław Hardek

Inżynier Wsparcia Technicznego

Telefon: 12 390 61 84

Telefon komórkowy: 502 898 925

E-mail [email protected]

Agnieszka Kiwior-Kontny

Kierownik Działu Marketingu

Telefon: 12 323 62 30

Telefon komórkowy: 502 899 031

E-mail [email protected]

Izabela Ćwiąkała

Project Manager

Telefon komórkowy: 790 700 785

E-mail [email protected]

Katarzyna Płodzień

Kierownik Działu Logistyki / Członek Zarządu

Telefon: 12 323 62 12

Telefon komórkowy: 503 630 246

E-mail [email protected]

Joanna Jaworska

Z-ca Kierownika ds. Logistyczno-Administracyjnych

Adrianna Piątek

Z-ca Kierownika ds. Importu

Beata Kozynacka

Asystentka ds. logistyki

Joanna Pieniążek

Główna Księgowa

Telefon: 12 323 62 35

Telefon komórkowy: 575 418 567

E-mail [email protected]

Agata Guzowska

Samodzielna księgowa

Anna Winiarska

Księgowa

Telefon: 12 323 62 37

Telefon komórkowy: 532 546 522

E-mail [email protected]

Monika Waligóra

Młodsza Księgowa

Marta Czopek

Specjalista ds. Kadrowych

Joanna Zięba

Specjalista ds. księgowo-kadrowych

Biuro handlowe

Ul. Jasnogórska 69

Paweł Kuczera

Kierownik działu sprzedaży / Członek Zarządu

Telefon: 12 323 62 01

Telefon komórkowy: 502 898 815

E-mail [email protected]

Iwona Olech

Specjalista ds. Marketingu

Serwis i reklamacje

Dane rejestrowe Spółki

CSI Spółka Akcyjna

ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

NIP: 677-237-15-15

REGON: 122668976

CSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763119.

Wysokość kapitału zakładowego 250 002,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 250 002,00 zł.

numer BDO: 000003766