• Producent
Widok produktów:

Zaciski rozgałęźne – SBTT

Liczba produktów: 4
Kod produktu Opis produktu Karta katalogowa Zdjęcie
SBTT 250 350 A - IEC 300 A SBTT 250 350 A – IEC 300 A
SBTT 350 500 A - IEC 310 A SBTT 350 500 A – IEC 310 A
SBTT 500 750 A - IEC 500 A SBTT 500 750 A – IEC 500 A
SBTT 800 1250 A - IEC 760 A SBTT 800 1250 A – IEC 760 A