Systemy komputerowe

Diamond oferuje zarówno przemysłowe, jak i wojskowe systemy komputerowe gotowe do spełnienia szerokiej gamy zastosowań. Zostały one z powodzeniem wdrożone w kontroli ruchu, kontroli przemysłowej, na statkach i innych zastosowaniach. Wszystkie systemy można dostosować indywidualnie, w tym złącza, funkcje we/wy, zasilanie itp.