• Rodzaj modułu

ADAM-5000: Kasety, systemy rozproszone