Odbiór zużytego sprzętu

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

 2. Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (Klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 3. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 1. Każdy Klient może odnieść zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta/Gminy. Poniżej przedstawiamy punkty zbierania odpadów znajdujące się w pobliżu naszej siedziby:

  Zbiorczy Punkt Gromadzenia Odpadów „Lamusownia”
  ul. Nowohucka 1D
  31-580 Kraków

  Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych PGOW-Barycz
  ul. Krzemieniecka 40
  30-694 Kraków

 2. Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

 3. Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza: