Rozwiązania middleware software – WebAccess

Obecnie obserwuje się rosnący trend tworzenia zautomatyzowanych fabryk i znacznie powszechniejszego stosowania systemów SCADA. Rozwiązania z rodziny automatyzacji stawiają przed twórcami takich systemów konieczność tworzenia coraz bardziej zaawansowanych i uniwersalnych systemów obsługi. Niżej przedstawione rozwiązanie – Advantech WebAccess, jest jednym z nich.

Advantech WebAccess + IoT Solution Alliance

Advantech WebAccess + IoT Solution Alliance jest modelem współpracy skupiającym się na rzeczywistych potrzebach klientów. System ten opiera się na platformie WebAccess, która służy jako podstawowa struktura software’owa w rozwiązaniach Industrial Internet of Things. Fundamentalnym założeniem jest stworzenie takiego systemu, który połączy najefektywniejsze rozwiązania technologiczne i wspólny marketing (co-marketing) partnerów.

Ma to umożliwić zagłębienie się w skoncentrowane rynki wertykalne, pośród których należałoby wymienić jako najważniejsze przemysł wodny, olejowy i gazowy, inteligentne budownictwo, zautomatyzowane fabryki, oraz rynek energii odnawialnych. Celem, do którego dążą twórcy platformy jest zaoferowanie kompleksowych rozwiązań IIoT dla szerokiego wachlarza rynków i zastosowań, a także realizacja współpracy w rozwijających się przedsiębiorstwach IoT.

Advantech WebAccess – Platforma aplikacji IIoT

Platforma WebAccess stała się nie tylko w 100% opartym na rozwiązaniach webowych oprogramowaniem HMI/SCADA z rozmaitymi możliwościami sieciowymi, ale także platformą software’ową IIoT, pozwalającą na łączność pomiędzy poszczególnymi partnerami i aplikacjami IIoT. Dzięki strukturze webowej aplikacji WebAccess, użytkownicy mają możliwość stworzenia scentralizowanej bazy danych. Bazy mogą być tworzone dla poszczególnych węzłów projektowych czy też węzłów SCADAza pośrednictwem Internetu lub Intranetu. Ponadto środowisko WebAccess umożliwia korzystanie z protokołów zdalnego monitorowania i kontroli, za pomocą zaawansowanych funkcji wykonawczych. Dzięki standardowej przeglądarce, użytkownik ma możliwość bezproblemowego monitorowania oraz obsługi aplikacji IIoT. Dostęp może być zrealizowany poprzez urządzenia z aplikacjami klienckimi (Client/Thin Client) i pozwala na korzystanie z funkcjonalnych protokołów SCADA.

Advantech WebAccess, jako rdzeń rozwiązań IoT firmy Advantech, daje do dyspozycji użytkownikom wieloplatformową i działającą na najpopularniejszych przeglądarkach, platformę dostępu do danych. Interfejs systemu stworzony jest w technologii HTML5. Dzięki WebAccess, użytkownicy mogą zaprojektować platformę zarządzania informacjami oraz zwiększyć efektywność nadzoru i rozwoju rynków pionowych.

Advantech WebAccess bazuje na wykorzystaniu opartych na HTML5Paneli Operatorskich (Dashboards) będących nową generacją HMI WebAccess. Integratorzy systemu mają możliwość korzystania z Edytora Paneli Operatorskich (Dashboard Editor) w celu stworzenia dostosowanych do konkretnych potrzeb stron informacyjnych. Poprzez wykorzystanie wykresów analizy oraz diagramów możliwe jest dostosowanie Paneli Operatorskich do każdych potrzeb. Po stworzeniu określonych okien w Panelu Operatorskim, użytkownik końcowy ma możliwość dostępu do danych poprzez Panel Kliencki (Dashboard Viewer). Dzięki niemu zyskuje dostęp do wygodnego korzystania z systemu za pośrednictwem dowolnej przeglądarki na większości PC, MAC, tabletów czy też smartfonów.

Dzięki otwartym interfejsom integracja systemu WebAccess/SCADA z systemami realizacji produkcji (Manufacturing Execution System) i systemami planowania zasobów przedsiębiorstw (Enterprise Resource Planning) jest stosunkowo łatwa.

Architekci systemu Advantech WebAccess pracują obecnie nad wdrożeniem WebAccess/Cloud, czyli Platformy Aplikacji w Chmurze. Docelowo ma on pozwalać na nawiązywanie połączeń urządzeń z chmurą, dzięki standardom MQTT. Ponadto będzie to platforma zintegrowana z Node-RED – służącym jako wizualne narzędzie do zbierania danych oraz posiadająca automatyczną konfigurację projektu dla urządzeń typu plug and play.

WebAccess/HMI – Oprogramowanie HMI Runtime

WebAccess/HMI jest webowym oprogramowaniem HMI Runtime z bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny. Dzięki tej platformie możliwa jest obsługa do 16 węzłów komunikacyjnych dla różnych aplikacji, dodatkowo dostępnych jest ponad 350 sprawdzonych sterowników komunikacyjnych, bez żadnych dodatkowych opłat.

WebAccess/HMI 2.1

WebAccess/HMI Designer jest rozbudowanym a jednocześnie intuicyjnym oprogramowaniem, pozwalającym na tworzenie pełnych rozwiązań HMI (Human Machine Interface). Program sprawdził się w wielu obszarach zastosowań i jest prostym, zintegrowanym narzędziem developerskim. Pośród niewątpliwych zalet programu można wyróżnić m.in. obiekty ułatwiające obsługę, wysokiej jakości grafiki wektorowe, czcionki Windows dla aplikacji wielojęzykowych, przepisy, alarmy, dostęp do rejestrów danych oraz rejestrów operacji. WebAccess/HMI Designer dostarcza również możliwości przeprowadzenia symulacji online/offline, jak i inne programy użytkowe, takie jak: Data Transfer Helper (DTH), edytor przepisów oraz edytor tekstowy.

WebAccess/HMI Runtime, będący integralną częścią WebAccess/HMI gwarantuje niezawodność oraz wydajność Otwartej Platformy (Open Platform) z uwagi na minimalne obciążenie systemu, wysoką przepustowość danych, natychmiastowe przełączanie między ekranami oraz możliwość pracy 24/7. Twórcy platformy pracują cały czas nad tworzeniem nowych funkcjonalności, sterowników komunikacyjnych oraz rozwiązań software’owych w celu sprostaniu zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku.

Podstawowymi cechami WebAccess/HMI 2.1 są przede wszystkim:

 • Możliwość korzystania z wielu aplikacji HMI w jednym projekcie,
 • Możliwość dynamicznej zmiany języka interfejsu, przy wsparciu standardu Unicode oraz obsłudze wielojęzycznych tekstów,
 • Zabezpieczanie hasłem operacji projektowych, makr oraz operacji pobierania/wysyłania plików,
 • Obsługa wielu aplikacji na Platformie Otwartej z różnych systemów operacyjnych – RTOSWinCEWinOS,
 • Dostępna łączność oraz obsługa kontrolerów automatyki bezpośrednio z platformy,
 • Dostarczanie rejestrów indeksów do modyfikacji adresów urządzeń w trakcie pracy,
 • Zbieranie danych z wielu urządzeń przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod,
 • Obsługa różnych typów akwizycji danych oraz prezentacji trendów,
 • Możliwość dostępu do dziennika operacji w celu przeglądu i analizy zdarzeń,
 • Możliwości instalacji środowiska runtime do wyboru użytkownika:
  • Komunikacja szeregowa,
  • Ethernet,
  • Karta pamięci,
 • Możliwość wykorzystania pamięci USB w celu bezproblemowej aktualizacji aplikacji,
 • Ciągle rosnące wsparcie dla obsługi ponad 350 przemysłowych protokołów komunikacyjnych, takich jak SIMATIC S7-1200MACNet MSTP/BACNet IP itd.a.

Pozostałe aktualności

Ramka danych CAN

Ramka danych CAN i mechanizmy zapewniające niezawodność

Ramka danych CAN. Formaty Klasyczny protokół CAN obsługuje dwa formaty ramki danych CAN. Zasadniczo różnią się one tylko długością identyfikatora CAN. Classical Base Frame Format (CBFF)” obsługuje długość 11 bitów dla identyfikatora CAN, a „Classical Extended Frame Format (CEFF)” obsługuje…

Dowiedz się więcej
Standard CAN

Magistrala CAN

Powstanie i zastosowanie magistrali CAN Controller Area Network (CAN) to standard magistrali transmisyjnej stworzony przez firmę Robert Bosch GmbH już na początku lat osiemdziesiątych. Standard CAN powstał w wyniku zapotrzebowania branży motoryzacyjnej. Ilość i skomplikowanie wszelkich elektronicznych elementów…

Dowiedz się więcej
Technologia VPX

Technologia VPX

Technologia VPX została zaprezentowana na targach Bus & Board (VITA) już w 2004, ale dopiero w ostatnich latach zyskuje na popularności, głównie ze względu na rosnącą liczbę producentów i na spadające ceny. VPX, zdefiniowany przez grupę roboczą VITA (ang. VME…

Dowiedz się więcej