CSI S.A. – nowa forma prawna spółki

Miło nam poinformować, że w dniu 2 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie firmy CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Sp. J. w spółkę akcyjną, poprzez dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowa skrócona nazwa firmy brzmi: CSI S.A. W związku z powyższym wszelkie faktury VAT, jak również dokumentacja odnosząca się do współpracy handlowej z CSI od daty rejestracji przekształcenia powinna zawierać nową nazwę Spółki. Zmiana formy prawnej CSI nie pociąga za sobą zmian nadanego dotychczas numeru NIP i Regon. Numer rachunku bankowego również pozostaje bez zmian. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dane rejestrowe spółki są następujące:

Nazwa: CSI spółka akcyjna

Adres siedziby: Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

NIP: PL6772371515

REGON: 122668976

Numer KRS: 0000763119

Kapitał zakładowy: 216 666, 00 zł (w pełni opłacony)

Przekształcenie nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych umów. CSI S.A. przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Sp. J. W wypadku, gdyby pojawiły się z Państwa strony jakiekolwiek pytania lub zaistniała potrzeba udzielenia dodatkowych informacji związanych ze zmianą formy prawnej/nazwy przez CSI prosimy o przesłanie wiadomości na adres: [email protected]

CSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763119; NIP: 6772371515; wysokość kapitału zakładowego wynosi 216 666, 00 zł; kapitał został w pełni opłacony.

Other news

Seria komputerów Boxer-8100AI z modułem Jetson TX2 firmy Nvidia

  Wprowadzona do oferty CSI seria komputerów BOXER-8100AI producenta Aaeon to kolejne innowacyjne rozwiązanie dedykowane dla “przemysłu”. Poniżej prezentujemy kilka modeli z tej rodziny komputerów wraz z wybranymi cechami. Modele można zamówić bezpośrednio w naszym dziale handlowym lub za pośrednictwem…

Learn more

Zarządzalne switche Ethernet do zastosowań przemysłowych

Budowa i wymagania stawiane przed systemami komunikacyjnymi dla automatyki przemysłowej zasadniczo różnią się od tych stawianych sieciom teleinformatycznym. W automatyce najważniejszymi kryteriami są stabilność, ciągłość działania i  integralność. W przeszłości w celu zapewnienia niezawodności działania systemu układy automatyki były…

Learn more

Moduły DDR4 Wide Temp. SODIMM przystosowane do pracy w wymagających warunkach przemysłowych

  Pamięć DDR4 2666 Wide Temperature klasy przemysłowej w formacie SO-DIMM dedykowana jest wszędzie tam, gdzie panują trudne warunki środowiskowe. Dzięki swoim właściwościom moduł znajdzie zastosowanie w branży: lotniczej, wojskowej czy samochodowej. Model dostępny w ofercie CSI, a produkowany przez…

Learn more