CSI S.A. – nowa forma prawna spółki

Miło nam poinformować, że w dniu 2 stycznia 2019 roku nastąpiło przekształcenie firmy CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Sp. J. w spółkę akcyjną, poprzez dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowa skrócona nazwa firmy brzmi: CSI S.A. W związku z powyższym wszelkie faktury VAT, jak również dokumentacja odnosząca się do współpracy handlowej z CSI od daty rejestracji przekształcenia powinna zawierać nową nazwę Spółki. Zmiana formy prawnej CSI nie pociąga za sobą zmian nadanego dotychczas numeru NIP i Regon. Numer rachunku bankowego również pozostaje bez zmian. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dane rejestrowe spółki są następujące:

Nazwa: CSI spółka akcyjna

Adres siedziby: Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

NIP: PL6772371515

REGON: 122668976

Numer KRS: 0000763119

Kapitał zakładowy: 216 666, 00 zł (w pełni opłacony)

Przekształcenie nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych umów. CSI S.A. przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki CSI B. Marzec, B. Marzec, A. Zasucha Sp. J. W wypadku, gdyby pojawiły się z Państwa strony jakiekolwiek pytania lub zaistniała potrzeba udzielenia dodatkowych informacji związanych ze zmianą formy prawnej/nazwy przez CSI prosimy o przesłanie wiadomości na adres: [email protected]

CSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000763119; NIP: 6772371515; wysokość kapitału zakładowego wynosi 216 666, 00 zł; kapitał został w pełni opłacony.

Other news

Od słów do czynów, czyli sztuczna inteligencja w komputerach przemysłowych AAEON

Raport „Mapa Polskiego AI” Fundacji Digital Poland ze stycznia 2019 roku wskazuje, że na terenie Polski jest już ponad 260 firm aktywnie zajmujących się rozwojem aplikacji bazujących na systemach sztucznej inteligencji. Główne obszary to przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów, eksploracja…

Learn more

Stabilna praca przy niskich napięciach zasilających

Ekonomiczny punkt dostępowy WiFi typu AMS-2111, Firmy Antaira Technologies, który wprowadziliśmy do naszej oferty to urządzenie zbudowane na bazie chipsetu Qualcomm / Atheros AR9331, zapewniające stabilną pracę przy niskich napięciach zasilających (w zakresie 9-48VDC). Komunikacja WiFi odbywa się zgodnie…

Learn more

Sprawdzone rozwiązania na Konferencji Przemysł 4.0

onferencja Przemysł 4.0 w której weźmiemy udział będzie idealnym momentem na dyskusje oraz konsultacje z naszymi Ekspertami. Wydarzenie poświęcone jest najnowszym technologiom w służbie przemysłu Internetu rzeczy, bezpieczeństwa sieci i komputerów przemysłowych z danymi w chmurze oraz Big Data. Seminarium odbędzie się 9 kwietnia 2019…

Learn more