Siedziba Główna / Adres do korespondencji

CSI S.A

ul. Sosnowiecka 89,

31-345 Kraków

 

Szybki kontakt

tel: +12 390 61 80

tel: +12 638 37 50

e-mail: [email protected]

Skontaktuj się z naszymi działami handlowymi

Grzegorz Kowalczyk

Product Manager

Krzysztof Świat

Key Account Manager

Marcin Obarzanek

Account Manager

Andrzej Jamrozik

Account Manager

Justyna Undas

Asystentka Sprzedaży

Wiktor Kozioł

Product Manager

Tomasz Wroński

Inżynier Sprzedaży

Damian Głuszczyk

Asystent Sprzedaży/Magazynier

Joanna Dudek

Asystentka Sprzedaży

Kamil Ćwiertnia

Product Manager

Łukasz Zachara

Specjalista ds. Sprzedaży

Andrzej Zasucha

Dyrektor ds. Sprzedaży

Kontakt do pozostałych działów CSI

Bogdan Marzec

Dyrektor

Witold Pieniążek

Koordynator ds. Integracji

Mateusz Wideł

Inżynier Projektów

Paweł Zembaty

Inżynier Wsparcia Technicznego/Specjalista R&D

Beniamin Jursa

Inżynier Wsparcia Technicznego

Kamil Chemicz

Inżynier Wsparcia Technicznego

Konrad Lewicki

Inżynier Wsparcia Technicznego/Serwis

Mirosław Hardek

Inżynier Wsparcia Technicznego

Karol Gunia

Specjalista ds. Systemów IT

Agnieszka Kiwior-Kontny

Kierownik Działu Marketingu

Izabela Ćwiąkała

Specjalista ds. Marketingu

Katarzyna Płodzień

Kierownik Działu Logistyki

Joanna Jaworska

Specjalista ds. Logistyki

Adrianna Piątek

Specjalista ds. Logistyki

Joanna Sęk

Główna Księgowa

Anna Mazanka

Asystentka ds. Księgowych

Monika Golec

Asystentka ds. Księgowych

Marta Czopek

Specjalista ds. Kadrowych

Joanna Zięba

Referent ds. Księgowo-Kadrowych

Dane rejestrowe Spółki

CSI Spółka Akcyjna

ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

NIP: 677-237-15-15

REGON: 122668976

CSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000763119.

Wysokość kapitału zakładowego 216 666,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 216 666,00 zł.

numer BDO: 000003766