Interfejsy użytkowników, rozwiązania stosowane w danym oprogramowaniu czy problemy, na jakie można natrafić podczas pracy z urządzeniem.

Page 1 2

Windows 10 IoT

IoT (Internet of Things) dało producentom sprzętu wiele nowych możliwości. Jednocześnie wywarł większą presję na tworzenie innowacyjnych i bezpiecznych urządzeń w aspekcie łączności między nimi. Zobaczmy jak Microsoft podszedł do tematu IoT. Windows 10 IoT Enterprise jest systemem dedykowanym dla…

Learn more

Windows Embedded

W poniższym artykule zostaną omówione różnice oraz charakterystyka poszczególnych produktów Microsoft z rodziny Windows Embedded.

Learn more

Rozwiązania middleware software – WebAccess

Obecnie obserwuje się rosnący trend tworzenia zautomatyzowanych fabryk i znacznie powszechniejszego stosowania systemów SCADA. Rozwiązania z rodziny automatyzacji stawiają przed twórcami takich systemów konieczność tworzenia coraz bardziej zaawansowanych i uniwersalnych systemów obsługi. Niżej przedstawione rozwiązanie – Advantech WebAccess, jest…

Learn more

Page 1 2