Rozwiązania middleware software – WebAccess

Obecnie obserwuje się rosnący trend tworzenia zautomatyzowanych fabryk i znacznie powszechniejszego stosowania systemów SCADA. Rozwiązania z rodziny automatyzacji stawiają przed twórcami takich systemów konieczność tworzenia coraz bardziej zaawansowanych i uniwersalnych systemów obsługi. Niżej przedstawione rozwiązanie – Advantech WebAccess, jest jednym z nich.

Advantech WebAccess + IoT Solution Alliance

Advantech WebAccess + IoT Solution Alliance jest modelem współpracy skupiającym się na rzeczywistych potrzebach klientów. System ten opiera się na platformie WebAccess, która służy jako podstawowa struktura software’owa w rozwiązaniach Industrial Internet of Things. Fundamentalnym założeniem jest stworzenie takiego systemu, który połączy najefektywniejsze rozwiązania technologiczne i wspólny marketing (co-marketing) partnerów.

Ma to umożliwić zagłębienie się w skoncentrowane rynki wertykalne, pośród których należałoby wymienić jako najważniejsze przemysł wodny, olejowy i gazowy, inteligentne budownictwo, zautomatyzowane fabryki, oraz rynek energii odnawialnych. Celem, do którego dążą twórcy platformy jest zaoferowanie kompleksowych rozwiązań IIoT dla szerokiego wachlarza rynków i zastosowań, a także realizacja współpracy w rozwijających się przedsiębiorstwach IoT.

Advantech WebAccess – Platforma aplikacji IIoT

Platforma WebAccess stała się nie tylko w 100% opartym na rozwiązaniach webowych oprogramowaniem HMI/SCADA z rozmaitymi możliwościami sieciowymi, ale także platformą software’ową IIoT, pozwalającą na łączność pomiędzy poszczególnymi partnerami i aplikacjami IIoT. Dzięki strukturze webowej aplikacji WebAccess, użytkownicy mają możliwość stworzenia scentralizowanej bazy danych. Bazy mogą być tworzone dla poszczególnych węzłów projektowych czy też węzłów SCADAza pośrednictwem Internetu lub Intranetu. Ponadto środowisko WebAccess umożliwia korzystanie z protokołów zdalnego monitorowania i kontroli, za pomocą zaawansowanych funkcji wykonawczych. Dzięki standardowej przeglądarce, użytkownik ma możliwość bezproblemowego monitorowania oraz obsługi aplikacji IIoT. Dostęp może być zrealizowany poprzez urządzenia z aplikacjami klienckimi (Client/Thin Client) i pozwala na korzystanie z funkcjonalnych protokołów SCADA.

Advantech WebAccess, jako rdzeń rozwiązań IoT firmy Advantech, daje do dyspozycji użytkownikom wieloplatformową i działającą na najpopularniejszych przeglądarkach, platformę dostępu do danych. Interfejs systemu stworzony jest w technologii HTML5. Dzięki WebAccess, użytkownicy mogą zaprojektować platformę zarządzania informacjami oraz zwiększyć efektywność nadzoru i rozwoju rynków pionowych.

Advantech WebAccess bazuje na wykorzystaniu opartych na HTML5Paneli Operatorskich (Dashboards) będących nową generacją HMI WebAccess. Integratorzy systemu mają możliwość korzystania z Edytora Paneli Operatorskich (Dashboard Editor) w celu stworzenia dostosowanych do konkretnych potrzeb stron informacyjnych. Poprzez wykorzystanie wykresów analizy oraz diagramów możliwe jest dostosowanie Paneli Operatorskich do każdych potrzeb. Po stworzeniu określonych okien w Panelu Operatorskim, użytkownik końcowy ma możliwość dostępu do danych poprzez Panel Kliencki (Dashboard Viewer). Dzięki niemu zyskuje dostęp do wygodnego korzystania z systemu za pośrednictwem dowolnej przeglądarki na większości PC, MAC, tabletów czy też smartfonów.

Dzięki otwartym interfejsom integracja systemu WebAccess/SCADA z systemami realizacji produkcji (Manufacturing Execution System) i systemami planowania zasobów przedsiębiorstw (Enterprise Resource Planning) jest stosunkowo łatwa.

Architekci systemu Advantech WebAccess pracują obecnie nad wdrożeniem WebAccess/Cloud, czyli Platformy Aplikacji w Chmurze. Docelowo ma on pozwalać na nawiązywanie połączeń urządzeń z chmurą, dzięki standardom MQTT. Ponadto będzie to platforma zintegrowana z Node-RED – służącym jako wizualne narzędzie do zbierania danych oraz posiadająca automatyczną konfigurację projektu dla urządzeń typu plug and play.

WebAccess/HMI – Oprogramowanie HMI Runtime

WebAccess/HMI jest webowym oprogramowaniem HMI Runtime z bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny. Dzięki tej platformie możliwa jest obsługa do 16 węzłów komunikacyjnych dla różnych aplikacji, dodatkowo dostępnych jest ponad 350 sprawdzonych sterowników komunikacyjnych, bez żadnych dodatkowych opłat.

WebAccess/HMI 2.1

WebAccess/HMI Designer jest rozbudowanym a jednocześnie intuicyjnym oprogramowaniem, pozwalającym na tworzenie pełnych rozwiązań HMI (Human Machine Interface). Program sprawdził się w wielu obszarach zastosowań i jest prostym, zintegrowanym narzędziem developerskim. Pośród niewątpliwych zalet programu można wyróżnić m.in. obiekty ułatwiające obsługę, wysokiej jakości grafiki wektorowe, czcionki Windows dla aplikacji wielojęzykowych, przepisy, alarmy, dostęp do rejestrów danych oraz rejestrów operacji. WebAccess/HMI Designer dostarcza również możliwości przeprowadzenia symulacji online/offline, jak i inne programy użytkowe, takie jak: Data Transfer Helper (DTH), edytor przepisów oraz edytor tekstowy.

WebAccess/HMI Runtime, będący integralną częścią WebAccess/HMI gwarantuje niezawodność oraz wydajność Otwartej Platformy (Open Platform) z uwagi na minimalne obciążenie systemu, wysoką przepustowość danych, natychmiastowe przełączanie między ekranami oraz możliwość pracy 24/7. Twórcy platformy pracują cały czas nad tworzeniem nowych funkcjonalności, sterowników komunikacyjnych oraz rozwiązań software’owych w celu sprostaniu zapotrzebowania dynamicznie zmieniającego się rynku.

Podstawowymi cechami WebAccess/HMI 2.1 są przede wszystkim:

 • Możliwość korzystania z wielu aplikacji HMI w jednym projekcie,
 • Możliwość dynamicznej zmiany języka interfejsu, przy wsparciu standardu Unicode oraz obsłudze wielojęzycznych tekstów,
 • Zabezpieczanie hasłem operacji projektowych, makr oraz operacji pobierania/wysyłania plików,
 • Obsługa wielu aplikacji na Platformie Otwartej z różnych systemów operacyjnych – RTOSWinCEWinOS,
 • Dostępna łączność oraz obsługa kontrolerów automatyki bezpośrednio z platformy,
 • Dostarczanie rejestrów indeksów do modyfikacji adresów urządzeń w trakcie pracy,
 • Zbieranie danych z wielu urządzeń przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod,
 • Obsługa różnych typów akwizycji danych oraz prezentacji trendów,
 • Możliwość dostępu do dziennika operacji w celu przeglądu i analizy zdarzeń,
 • Możliwości instalacji środowiska runtime do wyboru użytkownika:
  • Komunikacja szeregowa,
  • Ethernet,
  • Karta pamięci,
 • Możliwość wykorzystania pamięci USB w celu bezproblemowej aktualizacji aplikacji,
 • Ciągle rosnące wsparcie dla obsługi ponad 350 przemysłowych protokołów komunikacyjnych, takich jak SIMATIC S7-1200MACNet MSTP/BACNet IP itd.a.

Other news

Antaira-switche

Rozwój technologii PoE

Technologia Power Over Ethernet została opracowana przez firmę Cisco w 2000 roku w trakcie prac nad nowo powstającym systemem VoIP. Pomysł przesyłania zasilania poprzez kable Ethernet szybko zyskał dużą popularność i w 2003 roku opracowano pierwszy standard IEEE 802.3af….

Learn more

Rodzaje COM Express

Czym jest standard COM Express COM Express (computer on module) czyli format typu komputera na module to wysoce zintegrowany i kompaktowy PC. Jego zastosowanie można znaleźć między innymi w aplikacjach projektowych (podobnie jak elementy układu scalonego). Każdy moduł integruje…

Learn more

Złącze LVDS w komputerach przemysłowych

LVDS czyli Low Voltage Differential Signalling. Jest to standard transmisji danych z wykorzystaniem niskonapięciowego sygnału różnicowego przesyłanego kablem symetrycznym. Standard LVDS wykorzystywany jest do przesyłania sygnałów; grafiki 3D, fotografii wysokiej rozdzielczości, sygnałów wideo. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie. Standard…

Learn more