Macierze RAID

Macierz RAID to technologia służąca do klastrowania określonej liczby fizycznych dysków w dysk lub dyski logiczne. Macierze stosuje się w celu powiększenia woluminu logicznego i/lub zabezpieczenia danych.

Tematyka problemu:

 • Kopie zapasowe ważnych danych
 • Tworzenie macierzy dyskowych RAID
 • Niestandardowe rozwiązania RAID / Storage

Wsparcie CSI:

W naszej ofercie znajdują się zarówno sprzętowe kontrolery macierzy RAID (macierze z kontrolerem zewnętrznym) jak i kontrolery zintegrowane z przemysłowymi płytami głównymi.

Najczęściej wykorzystywane typy macierzy to:

 • RAID0 (stripe) – dwa lub więcej dysków pracuje jako jeden wolumin o pojemności łącznej równej „liczba dysków * najmniejszy z użytej pojemności”. Minimalna liczba dysków do stworzenia tej macierzy to dwa. Zaleca się używanie takich samych dysków (ten sam P/N).

W praktyce oznacza to, że komputer „widzi” jeden duży dysk, którego pojemność tak naprawdę jest sumą kilku niewidocznych przez system dysków składowych macierzy.

 • RAID1 (mirror) – dwa, cztery lub więcej dysków w parzystej liczbie pracuje jako jeden wolumin o pojemności jednego dysku. Pozostały dysk lub dyski w macierzy służą jako backup danych zapisywanych na pierwszym z nich. Minimalna liczba dysków do stworzenie tej macierzy to dwa. Podobnie jak w przypadku RAID0 zaleca się używania dysków o tych samych P/N.

RAID1 jest często wykorzystywany wraz z technologią Hot-Swap.

 • RAID0+1 – macierz wynikająca z połączenia macierzy RAID0 i RAID1. Macierz nadrzędną tworzy RAID1, a jej elementami (macierzami podrzędnymi) są RAID0. Minimalna liczba dysków to cztery.

 • RAID1+0 – macierz wynikająca z połączenia macierzy RAID0 i RAID1. Macierz nadrzędną tworzy RAID0, a jej elementami (macierzami podrzędnymi) są RAID1. Minimalna liczba dysków to 4.

Jakich informacji potrzebujemy od klienta:

 • Który typ RAID (sprzętowy czy programowy) ma zostać zastosowany?
 • Informacje o funkcji tworzonej macierzy (back up, zwiększenie pojemności)
 • Dyskusja o optymalnym rozwiązaniu (macierz zewnętrzna, kontroler RAID na PCI itp.)
 • Określenie pojemności macierzy

Co daje stworzenie macierzy dyskowych RAID?

Mają one największe znaczenie w serwerowniach, gdzie zastosowanie macierzy RAID ma m.in. następujące zalety:

– odporność na awarie,
– większa prędkość transmisji danych.

Co więcej, tego rodzaju rozwiązania sprawiają, że dyski, zamiast widnieć jako osobne urządzenia, są postrzegane przez system (jak i użytkownika) jako jeden – dysk RAID. Macierze mają duże znaczenie tam, gdzie wymagany jest ciągły dostęp do danych zapisanych na serwerach, a także tam, gdzie wymagane jest szybkie działanie poszczególnych urządzeń komputerowych.

Zastosowanie kontrolerów macierzy pozwala między innymi na przyspieszenie działania procesów komputerów bądź zwiększenie ich liczby. Można także przechowywać większą liczbę danych bądź zapewnić szybsze działanie wybranych aplikacji programów komputerów (na przykład tych służących do sterowania maszynami w Twoim zakładzie przemysłowym). Zapraszamy do wyboru nowoczesnych rozwiązań firmy CSI, gdzie dostarczamy sprawdzone projekty z obszaru systemów komputerowych dla przemysłu.

Dodatkowe informacje:

Sprawy techniczne (komputery przemysłowe, systemy operacyjne, wsparcie produktowe)

 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi inżynierami:
e-mail:

Źródło zdjęć: Wikipedia CC-BY-SA 2.5 Michael Moll

Źródło rysunków: [1][2][4] Wikipedia CC BY-SA 3.0 Cburnett

[3] Wikipedia CC BY-SA 3.0 JaviMZN

Other news

Ramka danych CAN

Ramka danych CAN i mechanizmy zapewniające niezawodność

Ramka danych CAN. Formaty Klasyczny protokół CAN obsługuje dwa formaty ramki danych CAN. Zasadniczo różnią się one tylko długością identyfikatora CAN. Classical Base Frame Format (CBFF)” obsługuje długość 11 bitów dla identyfikatora CAN, a “Classical Extended Frame Format (CEFF)” obsługuje…

Learn more
Standard CAN

Magistrala CAN

Powstanie i zastosowanie magistrali CAN Controller Area Network (CAN) to standard magistrali transmisyjnej stworzony przez firmę Robert Bosch GmbH już na początku lat osiemdziesiątych. Standard CAN powstał w wyniku zapotrzebowania branży motoryzacyjnej. Ilość i skomplikowanie wszelkich elektronicznych elementów…

Learn more
Technologia VPX

Technologia VPX

Technologia VPX została zaprezentowana na targach Bus & Board (VITA) już w 2004, ale dopiero w ostatnich latach zyskuje na popularności, głównie ze względu na rosnącą liczbę producentów i na spadające ceny. VPX, zdefiniowany przez grupę roboczą VITA (ang. VME…

Learn more